off.eshgh

wait for the one who is constantly reminding you how he cares a bout you & how m

شماره های موجود در گوشی جنتی:

نگهبان غار حرا

ایرانسل یزید

چنگیزخان مغول(منزل)

حوا جونم(منزل)

کوروش کبیر(خط ثابت)

کارخانه سنگ حجرالاسود

خدا(منزل)

هابیل جونم

دایناسورفروشی

نجاری نوح

قصابی ابراهیم

ادیسون برق کار

داداش گالیله

دفتر هماهنگی جنگ های پیامبر

بلال(منزل)

یارخوشکلم زلیخا(ایرانسل)

عزیزدلم زلیخا(خط ثابت)


برچسب‌ها: s, k, jomalate s

[ 2013/12/6 ] [ 7 PM ] [ milad ]

[ ]

چقدرسخته ...............

بخوای بی تفاوت نسبت به کسی باشی که عجیب ترین حس دنیار وبا اون تجربه کردی.............


برچسب‌ها: hajar, jomalate zibay hajar

[ 2013/12/6 ] [ 7 PM ] [ milad ]

[ ]

بیصدااز کنارت میگذرم

اما

دردل میگویم:سلام رویای ناتمام من!!!!!

بانگاه بدرقه ام میکنی وهیچ نمی گویی.

تنها باتکان دادن سر سلامم راپاسخ میگویی.

انگارحرف دلم راشنیدی نمیدانم شاید من دچار توهم شده ام با این حال همان خوشحالیه توهم رانیزبرایم دنیایی

ارزش داشت.......!!!!!


برچسب‌ها: harf del, hajar sms, jomalat hajar

[ 2013/12/6 ] [ 7 PM ] [ milad ]

[ ]

تنها یک لحظه بود.......

تنها یک لحظه بود که روی پل دوستی قرارگرفتیم..........

درس خواندیم،شیطنت کردیم،عاشق شدیم و.....

وسپس هریک باکوله باری ازآرزو وخاطره درابری محوشدیم ودیگرحتی به ما اجازه نخواهند دادکه طول پل رابپیمانیم واز

یکدیگریادکنیم.......


برچسب‌ها: tanha, hajar jomle, hajar sms

[ 2013/12/6 ] [ 7 PM ] [ milad ]

[ ]

یه نفرازم پرسید:

میشناسیش؟؟؟؟؟؟

هزارتا خاطره اومدجلوی چشمم اما من فقط لبخند زدم وگفتم:میشناختمش!!!!!


برچسب‌ها: hajar, eshgh, hajarjomle

[ 2013/12/6 ] [ 6 PM ] [ milad ]

[ ]

یادته بهت زل میزدم بهم میگفتی چته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

میگفتم:آخه چه عروسی میشی تو!!!!!محشرمیشی......!!!!

بلندمیخندیدی ودماغمومیکشیدی  میگفتی :توکه بازم اشتباه گرفتی اونی که خوشکل ومحشرمیشه آقای منه فهمیدی...!!!!

شدی سهم خاک وداغ دیدنت بالباس عروس موندبه دلم........


برچسب‌ها: hasrat, hajar, hajarjomlak

[ 2013/12/6 ] [ 6 PM ] [ milad ]

[ ]

کفش هایم که جفت میشود..........

دلم هوای رفتن میکند،من چه کودکانه دلتنگ تو میشوم بی آنکه بدانم چه کسی دلتنگ میشود..............!!!!!!!!!!


برچسب‌ها: hajaaaaaaaaar, hajarsms

[ 2013/12/6 ] [ 6 PM ] [ milad ]

[ ]

ای کاش در غروب تابستان وقتی داشتی میرفتی میگفتی که هم بازی بعد تو درپاییزکیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


برچسب‌ها: hajar, jomlak, smshajar

[ 2013/12/6 ] [ 6 PM ] [ milad ]

[ ]

هرموقع موفق به فریب دادن کسی شدی..............

قبل از اینکه فکرکنی چقدر احمق بود،

به این فکرکن که چقدربه تو اعتماد داشت.................


برچسب‌ها: etemad, farib

[ 2013/11/1 ] [ 9 PM ] [ milad ]

[ ]

روی تخته سنگی نوشته شده بود:

اگرجوانی عاشق شدچه کند؟برچسب‌ها: takhte sangi, sang del, hajar jomlak
ادامه مطلب

[ 2013/11/1 ] [ 9 PM ] [ milad ]

[ ]

(خداوندا)

تومیدانی که من دلواپس فردای خودهستم

مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوهارا........

مبادا گم کنم اهداف زیبارا...................

مبادا جابمانم ازقطارمحبت هایت...........

دلم بین امیدی وناامیدی میزندپرسه.........

میکند فریادمیشودخسته مراتنها تونگذار........

(خداوندا)


برچسب‌ها: khodavanda, hajar, jomalat hajar

[ 2013/11/1 ] [ 9 PM ] [ milad ]

[ ]

ب سلامتی پسری ک گفت:

اگه بری میشی اسم"دخترم"

ولی اگه بمونی میشی "مادرش"...................................


برچسب‌ها: jomalat ziba, hajar

[ 2013/10/31 ] [ 3 PM ] [ milad ]

[ ]

سلامتی رفیقی که باخونشون دعواکردبرچسب‌ها: rofaghay namard, hajar, refigh namard
ادامه مطلب

[ 2013/10/31 ] [ 3 PM ] [ milad ]

[ ]

دوست داشتن کسی که لیاقت دوست داشتن راندارد

اصراف محبت است

پس کسی رادوست بدار که لیاقت دوست داشتن تورا داشته باشد


برچسب‌ها: esraf mohebat, eshgh, hajar

[ 2013/10/31 ] [ 3 PM ] [ milad ]

[ ]

اگرزنی عشق شمارادزدید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بهترین انتقام این است که بزارید نگهش دارد.

مردان واقعی که دزدیده نمیشوند!!!!!!!.......................


برچسب‌ها: dost, eshgh, hajar

[ 2013/10/31 ] [ 3 PM ] [ milad ]

[ ]

برایت مینویسم : دوستت دارم

میدانم که میخوانی ولی آرزویم این است که نخوانده بدانییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی.........................برچسب‌ها: dooooooooooooooooostat daram, eshgh, jomalate ziba

[ 2013/10/31 ] [ 3 PM ] [ milad ]

[ ]

ازاستادی پرسیدند:

آیاقلبی که شکسته بازهم میتواندعاشق شود؟برچسب‌ها: eshgh shekaste, hajar, jomalate zibay hajar
ادامه مطلب

[ 2013/10/31 ] [ 3 PM ] [ milad ]

[ ]

دیشب که باراد آمد.........

میخواستم سراغت رابگیرم.........

اماخوب میدانستم که این بار هم که پیدایت کنم ،بازهم زیرچتردیگرانی...............


برچسب‌ها: baran, hajar, jomalat hajar, barane dishab

[ 2013/10/31 ] [ 3 PM ] [ milad ]

[ ]

زندگی چیست؟

اگرخنده است چرا گریه میکنم؟

اگرگریه است چراخنده میکنیم؟

اگرمرگ است چرا زندگی میکنیم؟

اگه زندگی است چرا میمیریم؟

اگرعشق است چرا به آن نمیرسیم؟

اگه عشق نیست چرا عاشقیم؟


برچسب‌ها: zendegi chist, zendegiiiii, hajar, jomalate asheghane

[ 2013/10/31 ] [ 7 AM ] [ milad ]

[ ]

زندگی:چیدن سیبی است که بایدچیدورفتبرچسب‌ها: zendegi, hajar jomle, jomalate asheghane
ادامه مطلب

[ 2013/10/31 ] [ 7 AM ] [ milad ]

[ ]

اوهمانی است که هرلحظه دلش میخواهدهمه زندگیم غرق شادی باشد،
برچسب‌ها: hajar, jomalate asheghane, eshgh, hajar jomle, jomalat hajar
ادامه مطلب

[ 2013/10/31 ] [ 6 AM ] [ milad ]

[ ]


lotfan be hamrahe nazar
emaile ton ro ham bedin.


[ 2013/8/27 ] [ 3 PM ] [ milad ]

[ ]

(F_kh)


ما از اونایی هستیم که دعاهامون میخوره به پنجره بعد کمونه میکنه میخوره به سقف سقف خراب میشه رو سر

خودمون..........برچسب‌ها: sms

[ 2013/6/15 ] [ 7 PM ] [ milad ]

[ ]

(f_kh)


حماقت نکن دوست دارم هایی که این روز ها میشنوی صداقت نیست بلکه عادت است............


برچسب‌ها: sms

[ 2013/6/15 ] [ 7 PM ] [ milad ]

[ ]

سلام ای یار دور از ما نشسته،

سلام ای یار خوشترازمانشسته،برچسب‌ها: salam
ادامه مطلب

[ 2013/6/12 ] [ 1 PM ] [ milad ]

[ ]

(eshgham)


باقلب لبریز ازغم هروزصدایت میکنم به اشتیاق دیدنت دل را فدایت میکم.

[ 2013/6/12 ] [ 1 PM ] [ milad ]

[ ]


ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺴﺮ25ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻗﻄﺎﺭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻮﺩﻧﺪ،ﻗﻄﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ 


برچسب‌ها: هیچ وقط زود قصاوت نکن
ادامه مطلب

[ 2013/6/12 ] [ 1 PM ] [ milad ]

[ ]


يه مرد ۸۰ ساله ميره پيش دكترش براي چك آپ. دكتر ازش در مورد وضعيت فعليش مي

پرسه و پيرمرد با غرور جواب ميده:


برچسب‌ها: عشقی که
ادامه مطلب

[ 2013/6/12 ] [ 12 PM ] [ milad ]

[ ]


در حالِ عشق بازی بودیم که موبایلم زنگ خورد، سرم را از لای پاها درآوردم، دستم دراز شد و گوشی را که صدای

زنگ دومش هم داشت در می آمد، از کنار تخت برداشتم، نگاه کردم، بر صفحه اسم حمید افتاده بود که بعید بود از

روی ملال و بی حوصلگی زنگ زده باشد، مدت زیادی نبود که هم را می شناختیم. درست ده ماه برچسب‌ها: داستان
ادامه مطلب

[ 2013/6/12 ] [ 12 PM ] [ milad ]

[ ]

(eshgham)


هرچه ازدست میرودبگذاربرود.....

چیزی که به التماس آلوده باشد نمیخواهم!!!!

هرچه باشدحتی زندگی؟!؟!؟!؟!؟!؟


برچسب‌ها: sms

[ 2013/6/12 ] [ 9 AM ] [ milad ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه

ابزار منو ثابت